این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته علمی کنفرانس
دکتر علی محمد رجبی - استادیار دانشکده زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دانشگاه تهران
دکتر فاطمه راضی آستارائی - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دکتر مسعود قدسیان - استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امید بزرگ حداد - استاد تمام دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر میثم فرخی فر - استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر نیلوفر اکبرزاده تربتی - استادیار دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر ميرهادي سيدعربي - دانشيار دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تبريز
دکتر محمد حاجي ستوده - استاديار دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا ربیع - دانشیار و ریاست موسسه آموزش عالی فارابی
دکتر صدیقه اسد - استادیار دانشکده پردیس علوم دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ پدیداران مقدم - استادیار دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اشراق
دکتر حمید امیدوار - دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر غلامرضا اکبری زاده - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر شاهرخ شمس - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دکتر شعبان نجف پور - استادیار دانشکده عمران و انرژی (محیط زیست) موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
دکتر مجید سیدصالحی - استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر طیبه حسین نژاد - استادیار دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر عبداله شمیسا - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خاتم
دکتر سمیه علوی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دکتر هدا رودکی لواسانی - استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر امیررضا کریمی آذری - استادیار و ریاست دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
دکتر وحید سماواتی - ستادیار دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
دکتر مجتبی احسانی - عضو شورای راهبردی
دکتر سیدمسعود سجادی آل هاشم - پژوهشگر دوره فوق دکتری مهندسی عمران دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
دکتر احمد حاجی نژاد - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دکتر بابک اکبری - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دکتر مهدی رهایی - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دکتر نسیم نهاوندی - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهیل گنجه فر - دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر قربانعلی گنجی - عضو شورای راهبردی
دکتر حسین بحرینی - استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
دکتر رضا قاسمی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
دکتر منصور مهرنگار - استادیار مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه
دکتر هادی احمدی - عضو شورای راهبردی
دکتر احمد جمشیدی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی اره پناهی - استادیار دانشکده برق دانشگاه تفرش
دکتر حسین میرسعیدقاضی -دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
دکتر پرويز عبادی - استاديار دانشکده عمران موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین
دکتر غلامرضا خسروی - استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی غلامحسینی - استادیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
دکتر صفر ایراندوست پاکچین - استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
دکتر مجتبی احسانی - ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
دکتر حسام خواجه سعید - استادیار دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریز
دکتر فرشاد فقیهی - دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
دکتر سعید صالحی پور مهر - دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تبریز
دکتر امیر کریمیان طرقبه - استادیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
دکتر پریسا محمدی - دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر حسين آقاجانى - استاديار دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه تبریز
دکتر حسین محمدی - استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
دکتر مهدی ابراهيميان - استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان
دکتر جمشید فولادی - دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر محمدرضا کارآموز راوری - استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
دکتر پریچهر حناچی - دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر باقر ذهبیون - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سلطانعلی محبوب - استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر احسان جهانی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
دکتر مجید محمودآبادی - دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر روح اله احمدی - استادیار دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یوسفعلی عابدینی - دانشیار فیزیک دانشکده علوم دانشگاه زنجان
دکتر سید علی نیکنام - استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سمانه مشهدی - استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر افسانه ملاحسینی - استادیار دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سعید زکوی - دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دکتر سیدمحسن موسوی - عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه مازندران
دکتر فرزانه ساسان پور - استاديار دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمي
دکتر عبدالواحد کمی - استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
دکتر سمیه نوروزبهاری - استادیار دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
دکتر سامان بابایی کفاکی - دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان
دکتر بی تا جاوید فخر - استادیار دانشکده علوم دانشگاه زنجان
دکتر بابک میرتمیزدوست - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه قم
دکتر علیرضا کیاست - استاد دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر آیدین عزیزپور - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سیدرضا کاظمی نژاد - دانشیار دانشکده علوم گروه ژنتیک دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علیرضا دنه دزفولی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر آرش ندری - استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدناصر ناظم - دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر یعقوب محمدی - دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سید هادی حسینی - استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مریم علیان نژادی - استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان
دکتر مصطفی کیانی ده کیانی - استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدحسین احسانی - استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان
دکتر محمدحسین ناصرزاده - استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجتبی نوروزی مصیر - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر حامی تورجی زاده - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
دکتر موسی موسوی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سید عنایت اله علوی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر خدابخش نیکنام - استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس
دکتر مرتضی شکری - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر علی غفاری - استاد دانشکده ریاضی دانشگاه سمنان
دکتر علی عمرانی پور - استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
دکتر ابراهيم سپهر - دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
دکتر جابر جهان بینسردرودی - دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نسیم حیدریان دهکردی - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی رمضانی - استاد دانشکده علوم دانشگاه زنجان
دکتر مهدی صدیقی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
دکتر موسی یوسفی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر بیوک حبیبی - استاد تمام دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن حیدری - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر هادی ابراهیمی فر - استادیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر خليل منفردي - استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
دکتر سمیه حسینی راد - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
دکتر حجت تویسرکانی - دانشیار دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان
دکتر حسن کوهستانی - استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان
دکتر مسعود کيخوائی - استاد دانشکده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان
دکتر بهزاد کلانتری - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان
دکتر احسان عابدینی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان
دکتر مهدی حاجی‌عبدالرسولی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان
دکتر سهراب استادهادی دهکردی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان
دکتر منصور لهونیان - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
دکتر نبرد حبیبی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
دکتر سجاد نوریان - استادیار دانشکده علوم دانشگاه قم
دکتر محمدرضا سپهوند - استادیار دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر طاها کشاورز - استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
دکتر رضا سرحدی - استادیار دانشکده علوم دانشگاه بیرجند
دکتر اصغر کشت کار - استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر علی مصطفایی پور - استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
دکتر قاسم میرجلیلی - استاد تمام دانشکده برق دانشگاه یزد
دکتر امیر باقری گرمارودی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر حامد جاودانیان - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
دکتر ساغر جارچی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
دکتر محمدصابر فلاح نژاد - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
دکتر یاسین عبدی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
دکتر محسن آرمین - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
دکتر وحید مددی اورگانی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
دکتر سید حسام الدین حجازی - استادیار دانشکده علوم دانشگاه لرستان
دکتر حامد خدایاری - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
دکتر سید جعفر حسینی - دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه دولتی یاسوج
دکتر مریم نصراصفهانی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
دکتر زینب رشیدیان - استادیار دانشکده علوم دانشگاه لرستان
دکتر عبدالرسول پوران فرد - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
دکتر امین جمشیدی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
دکتر داود سيف زاده - دانشيار دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلي
دکتر محمد وجدی جکم آباد - استادیار دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده - دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عزیز باباپور - استادیار دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر هوشیار ایمانی کله سر - استادیار دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رضا سید شریفی - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر احد صابر - استادیار دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر افشین مرادی - دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر نورالدین رستمی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
دکتر مرتضی نوروزی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد
دکتر بهزاد بینش - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بناب
سجاد امامی - مربی دانشکده مکانیک موسسه آموزش عالی معراج سلماس
دکتر هادی نامقی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر محمدرضا قربانی - استادیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دکتر غلامحسین خرمی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد
دکتر حسن درخشان - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زابل
دکتر حمیدرضا عزت پور - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
دکتر حسن بشیری - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان
دکتر سیدمهدی وحیدی پور - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان
دکتر بهنام میری پور فرد - استادیار دانشکده مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان
دکتر محمد جانقوری - استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر واحد قیاسی - استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر
دکتر مهدی قنبرزاده لک - استاديار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اروميه
دکتر محسن بمبائی چی - استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
دکتر سمیه تاری - استادیار دانشکده علوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مهدی ماجدی اصل - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
دکتر فرهنگ عباسی - استاد دانشکده مهندسی پليمر دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر هانیه شیخی نارانی - استادیار دانشکده هنر و معماری موسسه آموزش عالی رسام کرج
دکتر علیرضا پورمحمد - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
دکتر حسین حضرتی - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر سمیه محمدی - استادیار دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
دکتر سمیه اللهیاری - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر مازیار فهیمی فرزام - استادیار دانشکده عمران دانشگاه مراغه
دکتر مهدی ریاحی خرم - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر مینا نوری - استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهندتبریز
دکتر محمد رستمی زاده - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر مجتبی کنویسی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
دکتر حیدر طوسیان شاندیز - دانشیار دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر سمیه بهزاد - استادیار دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر مرضیه محمدی - استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دکتر غلامحسین روشنی - استادیار دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر سعید سالاری - استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل
دکتر امیر کاری - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی قم
دکتر مریم نجیمی - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر آرش کامران پیرزمان - استادیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر رضا جوانمرد علی تپه - استادیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر مصطفی غلامی - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر علی پیروزی - ریاست و استادیار دانشکده مهندسی شیمی و صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر نیما نبیان - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر مریم قرآنی - استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر عباس مالیان - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
دکتر میثم محمدی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دکتر سیدرضا نبوی - مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دکتر هادی احمدی - دانشیار موسسه آموزش عالی جویندگان علم
دکتر شهرام موسو - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
دکتر عليرضا غني زاده - استاديار دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي سيرجان
آیدا ملکی - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر نادر هویدایی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر نسرین حسن زاده - استادیار دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه ملایر
دکتر پرناز گودرزپروری - عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتر میثم یداله زاده طبری - استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
دکتر حدیث ژرفی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه اسفراین
آیدا خاکزاد - مربی موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
دکتر علی کاظمی - استادیار دانشکده برق دانشگاه تفرش
علی شهبازی - مربی دانشکده محیط زیست موسسه آموزش عالی بهاران
محمد هوشمند - مربی دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز
دکتر محمدرضا نیک منش - استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
دکتر الهام فرزانگان - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه نهاوند
دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی - عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
دکتر شکوفه حاجی هاشمی - استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دکتر عليرضا آل بويه - استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه دامغان
دکتر رضا فرخ زاد - استادیار دانشکد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر بهزاد مبینی - دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکتر سیدهادی قدوسی فر - استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد تقی پور - مربی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
دکتر اکبـر پـرویـزی - استادیار پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
دکتر سیدعلیرضا زارعی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر یاسمن فهیم دژبان - استادیار گروه منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
دکتر علی برزنونی - استادیار دانشکده ریاضی موسسه حکیم سبزواری
دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر محسن احمدنیا - استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر الهام پورمهابادیان - عضو هیات علمی دانشگاه
سید پویا حجازی - مربی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات موسسه اقبال لاهوری
الهام عنایتی - مربی دانشکده مهندسی و علوم پایه دانشگاه بجنورد
دکتر ژاله صابرنژاد - استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سجاد صالحی سربیژن - مربی دانشکده کامپیوتر موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
محمد گل محمدی - مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربت حیدریه
ملوسک رحیم زاده تبریزی - مربی موسسه آموزش عالی رسام
محمود صمدی - مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
میثم پورعباس - استاد حق التدریس دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم اسلام دوست - مربی دانشکده هنر موسسه آموزش عالی رسام
حسین طاهر - مربی دانشکده برق و کامپیوتر موسسه ادیبان
پریساسادات شجاعی - مدرس دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور آذرشهر
فاطمه کیخا - مربی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل
امیرعلی مهاجرپور - مربی موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام
رضا عبهری - مربی دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج و هریس
محمدرضا شاهرخ زاده - مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی قزوین
آزاده آهی فر - مربی دانشکده برق موسسه فخرالدین اسعد گرگانی
محمد جعفرپور جلالي - عضو هيات علمي و مدير گروه برق موسسه آموزش عالي اديبان گرمسار
پوریا خدابنده - مربی دانشکده فنی مهندسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک نوشهر
مینا رضایی زارع - مربی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
احسان رئیسی استبرق - مربی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه جیرفت
امیر صمیمی - مربی گروه مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور
زهره فصیح فر - مربی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
روح اله رحیمی - مربی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
مهدیه خالوباقری - مدرس دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی هنر رسام کرج
سارا فرزای - مربی دانشکده کامپیوتر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مازیار رویان
ياسر ابراهيميان قاجاري - مربي دانشکده عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهدیه ظاهری - مربی و معاونت آموزشی دانشکده معماری و عمران و مکانیک موسسه آموزش عالی پارسیان قزوین
وحید مشفقی - مربی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین
رضا علی پور - مربی دانشکده علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سید رسول سیدعلی - مربی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
علی ناصری - مربی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی نجاری ورزنه - مربی دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی